Tørnålsradering er det samme som koldnålsradering.