Tændsats, eksplosiv, kemisk blanding, der reagerer ved slag, rivning, elektrisk opvarmning eller gnist; kan fx være knaldkviksølv, blyazid eller krudt. Tændsats anvendes bl.a. i patroner, tændstikker og fænghætter.