Tælle, faste fedtstoffer fra drøvtyggere, fx husdyr som kvæg og får, se talg.