Tædium, (lat., af tædet der er lede til stede, det er ubehageligt), lede.