Szekler, székely, folk, som er beslægtet med ungarerne. Szeklerne lever i Transsylvanien, der efter 1. Verdenskrig blev overdraget til Rumænien. Siden 800-t. har szeklerne og ungarerne haft et sprog- og kulturfællesskab. Szeklerne har fra 1100-t. haft selvstyre i de såkaldte széker, autonome administrative områder, som udgjorde Szeklerlandet, Székelyföld.