Syntese, (af gr. synthesis 'sammenstillen', af syn- og thesis 'det at sætte, stille'), matematisk metode til opgaveløsning, defineret sammen med den modsatrettede metode, analyse, af de græske matematikere i oldtiden. I analysen tænker man sig opgaven løst og udleder deraf opgavens nødvendige betingelser. I syntesen vender man analysen om og gennemløber analysens skridt i omvendt rækkefølge, hvorved man sikrer sig, at de fundne betingelser også er tilstrækkelige til opgavens løsning.