Synkronisk, (se synkron), om historieskrivning, som parallelt behandler samtidige begivenheder i forskellige lande; jf. diakronisk.