Synkope, (gr. 'afkortning', af syn- og afledn. af koptein 'slå, afskære'), i musik rytmisk forskydning, hvorved en ubetonet takttid betones ved at blive bundet over til en betonet taktdel eller ved at blive accentueret. Fænomenet har en særlig funktion i rytmisk musik, hvor det benævnes lift eller afterbeat.