Syndesmologi, (af gr. syndesmos forbindelse + -logi), læren om knoglernes forbindelser (ved bånd o.l.).