synd

Artikelstart

Synd, religiøst begreb, som forudsætter gudstro og betegner enhver menneskelig holdning og handling, som skiller mennesket fra Gud. Oplevelse af syndighed er især karakteristisk for den vestlige kristne kultur.

Ifølge NT er synden en magt, der uforklarligt er kommet ind i verden, bemægtiger sig mennesket og perverterer dets gudsforhold, sådan at det begår synd. Kristent forstået er menneskets synd derfor primært en mangel på gudsfrygt og på tro på og tillid til Gud; denne mangel resulterer i selvcentrerethed, i angst og et grænseløst begær efter tryghed og velvære. Synd er menneskets brud med sin gudgivne bestemmelse som skabt i Guds billede, hvilket fører til fremmedgørelse. Se også arvesynd.

I kristen sammenhæng er det således en misforståelse at karakterisere synd som umoral, selvom selvcentreretheden og begæret selvsagt får konsekvenser for menneskers indbyrdes moral (se også seksualmoral). Synden har sit sæde i menneskers forståelse af sig selv som helhed, som enkeltpersoner og som samfund.

Inden for den kristne teologi hersker der uenighed om, hvornår mennesket er i stand til at erkende sig selv som synder. Nogle vil påstå, at det kan mennesket allerede i kraft af sin samvittighed, såfremt det dér ved sig selv ansvarlig over for en transcendent instans. Andre vil hævde, at et menneske først i mødet med Jesus Kristus som Guds sande menneske kan erkende sig selv som synder, fordi det her møder sin egen bestemmelse som menneske. Dog er begge opfattelser fælles om at mene, at dette møde skal til for at nå til den fulde syndserkendelse.

Vel kan der tales om synd i flertal, og vel har man i tidens løb søgt at specificere bestemte slags adfærd som synd (jf. dødssynder), men ret beset kan enhver adfærd, også den mest korrekte, ifølge kristendommen blive til synd, når mennesket i den kun søger sit eget uden at have øje for Gud og næsten. Dette gælder både på det individuelle og det kollektive plan. Ikke mindst i 1900-t. har teologer gjort det klart, at også samfundsstrukturer og kulturer kan være syndige pga. deres dehumaniserende karakter; se fx befrielsesteologi. Se også syndsforladelse og moral.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig