Symptomatisk, (gr. symptomatikos), om lægemiddel, som kun fjerner symptomerne, ikke selve sygdommen.