Symport, (af syn- og sidste led i transport), i biologi transportsystem, som muliggør samtidig transport af to eller flere ioner og/eller uladede molekyler i samme retning over en cellemembran. Se celle (cellemembrantransport).