Sylloge, (gr. 'samlen, samling', af syn- og afledn. af roden i legein 'samle'), lat. corpus, en videnskabeligt publiceret samling, fx af antikke indskrifter; mere specifikt en katalogform, hvor genstandsbeskrivelse og plancheafbildning kan overskues i ét opslag. Mange store samlinger af antikke græske mønter og af angelsaksiske mønter er udgivet i syllogeform; se også græsk møntvæsen.