Syllabus, (nylat. 'resumé, kompendium', misforstået gengivelse af gr. sittyba 'pergamentseddel, hængemærke med bogtitel'), i katolsk teologi en opregning af sætninger, der fordømmes. Ordet anvendes særlig om Pius 9.s Syllabus, et tillæg til hans encyklika Quanta cura (1864); denne syllabus vakte furore og blev opfattet som en krigserklæring mod tidens sociale, politiske og videnskabelige fremskridt; vurderet i et andet lys virkede den som forsvar mod tidens selvsikre videnskabs- og fremskridtstro.