Sygehuslæge, læge ansat i fast stilling ved et mindre sygehus på enten en medicinsk eller en kirurgisk afdeling. En sygehuslæge har ofte en speciallægeuddannelse, men dette er ingen forudsætning for ansættelsen. En sygehuslæge varetager under afdelingens overlæges ansvar funktioner, der oftest svarer til en 1. reservelæges ansvarsområde.