Sygehjælper, person, der sammen med sygeplejersker varetager basale pleje- og omsorgsopgaver på sygehuse og plejehjem. Uddannelse til sygehjælper er fra 1992 afløst af uddannelse til social- og sundhedsassistent samt social- og sundhedshjælper.