Svovlkilde, kilde med svovlholdigt vand. Svovlet findes som svovlbrinte (H2S, hydrogensulfid), der lugter som rådne æg, og dannes i vand eller jord ved omsætning af sulfat og organisk stof i et anaerobt (iltfattigt) miljø. Mange mineralvandskilder og termale (varme) kilder indeholder svovlbrinte. Ligeledes kan der i vulkankratere være svovlkilder, der undertiden afsætter svovlet som store, gule krystaller.