Svovlforurening, forurening af miljøet med svovlforbindelser; opstår især, når der ved forbrænding af bl.a. olie, kul og træ dannes luftarten svovldioxid, der især er giftig for planter. Svovldioxid omdannes gradvis af atmosfærens ilt til svovlsyre og giver sur nedbør og forsuring.