Svingel, Festuca, slægt i græsfamilien med over 400 arter, især hjemmehørende i tempererede egne. Det er flerårige topgræsser, ofte tueformede, med flerblomstrede småaks, korte yderavner og dækblad; dækbladet er forsynet med stak eller brod. Flere arter er fremtrædende i vegetationen i bjergegne og arktiske områder, hvor nogle kan være topspirende, dvs. udvikle vegetative ynglelegemer i stedet for blomster. Ti arter er naturligt udbredt i Danmark, bl.a. fåresvingel (Festuca ovina), en tæt, tuet art med trådfine blade, der vokser på tørre overdrev, og kæmpesvingel (F. gigantea), en bredbladet skovart. En del arter dyrkes som fodergræsser eller i græsplæner.