Svinedysenteri, smitsom tarmsygdom hos svin forårsaget af spirokætenSerpulina hyodysenteriae. Sygdommen er meget udbredt i danske slagtesvinebesætninger, hvor den viser sig som kraftig, ofte blodtilblandet diarré, der angriber hovedparten af grisene. I behandlingen anvendes en række antibiotika.