Svig i forsikringsretlig forstand er, når forsikringstageren bevidst har afgivet urigtige oplysninger for at opnå forsikringen eller opnå denne på mere fordelagtige vilkår. Den udviste svig skal være relevant, dvs. at den skal være af betydning for forsikringsselskabet. Angår svigen derimod et betydningsløst forhold, kan forsikringsselskabet ikke påberåbe sig forsikringsaftalelovens § 4. Det synes uafklaret, i hvilket omfang forsikringsselskabet kan påberåbe sig svig, som kun har mindre betydning for forsikringsselskabet, fx i tilfælde, hvor forsikringsselskabet normalt ville have tegnet forsikringen på ændrede vilkår, fx til en forhøjet præmie eller med særlige klausuler i forsikringsbetingelserne. Forsikringsselskabet har bevisbyrden for, at forsikringstageren har udvist svig, og at den udviste svig er af betydning for forsikringsselskabet.