Svelle, (af ty. Schwelle 'tærskel', beslægtet med da. svale(gang) og syld), komponent, hvorpå jernbaneskinner monteres. Sveller fastholder skinnerne i den rette sporvidde, og de overfører togenes hjul- og skinnekræfter til ballasten. Siden begyndelsen af 1960'erne har betonsveller været mest benyttet i Danmark; i de første 30 år som tobloksvelle og siden som monobloksvelle. Før da blev der brugt imprægnerede bøgesveller til almindelige spor. I sporskifter erstattedes fyrretræ i 1970'erne af azobé, og omkring 1990 indførtes ege- og betonsveller til sporskifter. I forbindelse med sporskifter og broer findes en række specialsveller, bl.a. langsveller og brotømmer. I midten af 1990'erne blev der internationalt introduceret en Y-formet stålsvelle, der giver sporet stor sidestabilitet.