Svanesang, sangsvanens skrig, som i gammel tid fejlagtigt blev opfattet som sangen fra en døende svane. Heraf er svanesang siden antikken kommet til at betyde en digters sidste arbejder eller i almindelighed et menneskes sidste gerning inden for et bestemt virke. Hans Adolph Brorsons efterladte digte blev således udgivet i 1765 under titlen Svane-Sang.