Suscitere, (lat. suscitare, af sub under + citare sætte i gang), tilskynde; anspore.