Suscitation, (af lat. suscitare), tilskyndelse; opmuntring.