En sura er et kapitel i Koranen. Hver af de 114 suraer har sit eget navn, fx Åbningssuraen, Koen, Kvinderne og Josef (sura 1, 2, 4 og 12). Navnene refererer ikke nødvendigvis direkte til kapitlets emne. Den enkelte sura er opdelt i vers (aya, plur. ayat).