Suppurantia, (lat., af suppurare), lægemidler, der fremmer materieafsondring (suppuration).