Supination, (af lat. supinare bøje bagover, ligge på ryggen), inden for medicin udaddrejning af en arm (således at håndryggen vender nedad, håndfladen opad); det modsatte af pronation.