Supersession, (se supersedere), opsættelse; udskydelse.