Superoxiddismutase, enzym, der findes i alle iltkrævende organismer, hvor det fremmer (katalyserer) omdannelsen af superoxid (indeholdende ionen O2-) til brintoverilte (brintperoxid, H2O2) og ilt (O2). Fjernelse af superoxid er vigtig for cellens overlevelse, da det kan destruere cellebyggedele som fx lipider i membraner og løbende dannes som biprodukt.