Superior, (lat. øvre, overlegen (komparativ til superus højt oppe)), forstander.