Supergen, (af super- og genesis), mineraldannelse, der foregår ved jordoverfladen som led i forvitringsprocesser, bl.a. forårsaget af nedsivende vand. De opløste stoffer kan evt. udfældes nær overfladen under dannelse af egentlige mineralforekomster. Et eksempel er berigede kobberforekomster i toppen af porfyrkobbere, der dybere nede har et lavere indhold af kobber.