Sundhedsplejerske, sygeplejerske, der har gennemgået en særlig videreuddannelse (se sygepleje (uddannelse)) mhp. rådgivende virksomhed i skolesundhedstjenesten og for forældre til spæd- og småbørn.