Sumpurter, dansk navn for gruppe af enkimbladede vand- og sumpplanter (Helobiae), der forekommer i alle klimazoner. Blomsterne er tretallige med store hvide eller lyse kronblade eller er stærkt reducerede.