Sumpgas er gas, der dannes ved anaerob (iltfri) forrådnelse af planterester, cellulose, i fx sumpe og moser, og som hovedsagelig består af metan.