Sumpfeber er en ældre betegnelse for malaria, som blev anvendt pga. sygdommens optræden i fugtige egne, hvor malariamyggen (Anopheles) trives.