Summum bonum er et latinsk udtryk for det højeste gode.