Summa, (lat., se sum), håndbog i eller kortfattet fremstilling af en videnskab. Betegnelsen bruges fortrinsvis om selvstændige middelalderlige fremstillinger af jura, logik og teologi; kendte eksempler er Thomas Aquinas' Summa theologiae 'Håndbog i teologi' og Summa contra gentiles 'Håndbog imod hedningene' fra 1200-t.