Sulfit, forbindelse afledt af svovlsyrling, se sulfitter.