Sulfatering, i organismen kobling af sulfatgrupper på molekylers hydroxy- og aminogrupper. Sulfatering spiller en betydelig rolle ved udskillelsen af visse forbindelser, fx steroidhormoner, og ved afgiftning af fremmede stoffer. Sulfatering bevirker, at disse forbindelser bliver lettere opløselige i vand og dermed kan udskilles med urinen eller galden.