Sukkerroekampagne, roekampagne, tidsrummet fra sukkerroehøsten indledes, til den fabriksmæssige produktion af sukker afsluttes, se sukkerroe.