Sudetertyskere, den tysk-nationale bevægelse i Bøhmen og Mæhren (Tjekkiet). Begrebet dukkede op i 1902 og blev almindeligt i mellemkrigstiden. Tjekkoslovakiet, som oprettedes i 1918, omfattede et område med 3,1 mio. etniske tyskere. Da området blev ramt af den økonomiske verdenskrise, fik højreradikale, tysk-nationalistiske synspunkter stor udbredelse. I 1933 grundlagde K. Henlein Sudetendeutsche Partei, som blev et redskab for den tyske nationalsocialisme. I 1935 vandt partiet 2/3 af parlamentssæderne i det sudetertyske område. Fra 1938 forlangte det autonomi for området og udløste samme år Sudeterkrisen. Denne mundede ud i Münchenaftalen, ifølge hvilken Tjekkoslovakiet, presset af Storbritannien, Frankrig og Italien, 1.-10. oktober måtte afstå Sudeterlandet til Tyskland. Efter 1945 blev Sudeterlandet atter en del af Tjekkoslovakiet, som fordrev de fleste etniske tyskere. Sudetertyskernes politiske organisationer i Vesttyskland belastede i efterkrigstiden det vesttysk-tjekkiske forhold med krav om tilbagevenden hhv. erstatning fra den tjekkiske stat.