Sudatorium, (lat., afledn. af sudare 'svede'), i de romerske termer et lille, stærkt opvarmet rum til svedebad.