Successiv levering er, hvor sælgeren fx skal levere partiet efterhånden, jf. Købelovens §§ 22, 29 og 46.