Successibilitet, (af lat. 'mulighed for at efterfølge'), arveberettigelse.