Subtitle, (eng., af sub (fra lat.) under + title (af lat. titulus) titel, tekst), undertekst; tekst nederst på film- el. tv-billede.