Subtil, fin, raffineret, underfundig; vanskelig at definere, analysere eller forstå.