Substituent, i kemien et atom eller en atomgruppe, der har erstattet hydrogen i en forbindelse. Eksempler på substituenter er hydroxygruppen, OH, i methanol (CH3OH), og kloratomet, Cl, i klormethan (CH3Cl).