Subspecies, biologisk videnskabelig betegnelse for en underart; forkortes ofte ssp.