Subsistensøkonomi, økonomi, hvor produktionen hovedsagelig går til eget privat forbrug og kun formår at tilfredsstille helt basale behov for overlevelse. Subsistensøkonomi findes ofte i de fattigste bondesamfund i ulandene. Se ulande.